Продавам стара техническа литература!

Правила на форума

Вашата обява трябва да съдържа шест основни неща:

- това, което купувате/продавате/заменяте/подарявате
- местоположение на Вас и на него
- цена на нещото (без ,,цена по договаряне" и т.н. - в такива случаи авторът на темата отнася едноседмичен бан!)
- начини за връзка с Вас (координати)
- задължителни снимки (обява без снимка се трие до 24 часа!)
- състояние на нещото

Когато възникне спор между двама потребители кой трябва да вземе нещо, преварил е този, който пръв е заявил интереса си в темата.

Продавам стара техническа литература!

от Julia_Vanini » Вто Юли 04, 2017 10:36 pm

Ето заглавията, с които разполагам в момента:
1. Сигнализация, автоматика и телемеханика, П. Дановски, 1972
2. Конструкция на автомобила, К. Цветков, И. Кременски, 1968
3. Електро-конструктивно чертане, А. Сокачев, М. Илиев, 1964
4. Автомобилни и тракторни двигатели, Г. Жеков, Л. Хлебаров, 1966
5. Справочник по автомобилния транспорт, П. Пеянков, Ц. Желев, И. Ненчев, 1978
6. Техническо чертане, Б. Сандалски, 1978
7. Практически наръчник на автомобилиста, Е. Димитров, 1976
8. Подемно-транспортни машини и съоръжения, П. Башев, В. Марков, 1968
9. Основи на механизацията и автоматизацията на технологичните процеси, Й. Петрушев, 1969
10. Охрана на труда, техника на безопасността и противопожарна техника, Г. Николов, Д. Маринов, 1963
11. „Схеми на висококачествени н.ч. усилватели“, Иван Коларов, 1964, мн.добро
12. „Мазери и лазери“, Х. Клейман, 1968
13. „Отговори на въпроси из областта на транзисторната техника“, Л.Неделчев, К. Досев, 1976
14. „Обработване на данни и управляване на процеси с ЦЕИМ“, З. Давидчак, 1970
15. „ Елементарна слаботокова техника“, В. Халачев, 1964
16. „Електронни лампи – характеристики“, А. Сокачев, 1976
17. „ Радиоремонт и настройки“, А. Сокачев, 1961
18. „ Стабилизатори на ток и напрежение в слаботоковата техника“, Д. Делчев, 1964
19. „ Варистори и термистори“, Лила Доневска, 1969
20. „ Тунелни диоди“, Ал. Спасов, 1968
21. „ Измерване на честоти“, А. Петров, 1971
22. „ Механика“, Т. Първанов, учебник за II и III курс на техникумите по механотехника, 1964
23. „ Техническа механика“, Д. Костов, 1966
24. „ Практика на цветната телевизия“, Д. Мицев, 1976
25. „ Сборник задачи по механика и съпротивление на материалите“, Я. Арнаудов, Ц. Пенчев, 1965
26. „ Правилно ли е настроен радиоприемникът?“, Н. Пенчев, 1972
27. „ Специална лаборатория по електронно-изчислителна техника“, П. Мартинов, Б. Янков, 1975
28. „ Радиоизмервания“, Ю. Маринов, 1970
29. „ Приемници за цветна телевизия“, Болеслав Урбански, 1976
30. „ Промишлена електроника“, Н. Начев, 1966
31. „ Леки автомобили. Технически характеристики“, Р. Николов, 1977
32. „ Диагностика на автомобилите“, Д. Сестримски, 1974
33. „ Основи на хидравликата и пневматиката“, В. Геров, Б. Спасов, 1967
34. „ Практически наръчник на автомобила“, Е. Димитров, 1976
35. „ Слаботокови измервания“, А. Петров, А. Мартулков, 1963
36. „Електротехника“ (учебник за всички неелектротехнически специалности на техникумите) – Б. Попов, С. Николаев, изд. „Техника“, София, 1967. Състояние: добро.
37. „Телевизионни развиващи генератори“ – К. Запрянов, изд. „Техника“, София, 1970. Състояние: отлично.
38. „Електро-материалознание. Електрически уредби и осветление“(учебник за I и II курс на техникумите по електротехника) – Л.Петков, изд. „Техника“, София, 1967. Състояние: задоволително.
39. „Радио-приемна техника“ – инж. Баню Димов, инж. Ст. Мартулков, инж. Иван Кръстанов, изд. „Техника“, София, 1967. Състояние: добро.
40. „Справочник за начинаещия радиолюбител“ – под общата редакция на Р.М. Малинин, III-то преработено издание, превод от руски, изд. „Техника“, София, 1969. Състояние: много добро
41. „Цветната телевизия ли?... Това е почти просто!“ – Е. Айберг, Ж.П. Дури, 1970. Състояние: отлично.
42. „Слаботокова техника“ (учебник за I и II курс на професионалните технически у-ща по електротехника) – Т. Кръстев, В. Куманов, О. Генчев, П. Тотев, изд. „Техника“, София, 1964. Състояние: добро
43. „Телевизионна техника“ (учебник за IV курс) – Д. Мишев, Й. Славова, Д. Ставрев, изд. „Техника“, София, 1966. Състояние: добро.
44. „Електрически измервания“ – Стефан Христов, изд. „Техника“, София, 1968. Състояние: отлично.
45. „Усилватели на електрически сигнали“ – Г. Цикин, изд. „Енергия“, Москва, 1969. Състояние: добро.
46. „Международна система измерителни единици“ – Г. Бурдун, Н. Калашников, Лев Стоцкий, изд. „Висшая школа“, Москва, 1964. Състояние: добро.
47. „Цветна телевизия“ – Емануил Филков, изд. „Техника“, София, 1970. Състояние: отлично
48. „Простьiе измерителньньiе приборьi „ – И.И. Дудич, изд. „Енергия“, Москва, 1970. Състояние: много добро.
49. „Твой друг електроника“ – Ю.Н. Верхало, изд. „Енергия“, Москва, 1969. Състояние: много добро.
50. „Сборник формули за радиолюбителя“ – Отерман Крьонегер, 1966. Състояние: много добро.
51. „Електроника“ (учебник за II курс за техникумите по слаботокова техника) – Ю. Маринов, К. Попов, изд. „Техника“, София, 1966. Състояние: добро.
52. „Любителски транзисторни схеми“ – А. Жидан, Б. Милобар, 1970. Състояние: много добро, малка забележка на корицата.
53. „Новости в слаботоковата техника – сборник статии“, книжка 3, изд. „Техника“, София, 1966. Състояние: отлично.
54. „Микроминатюризация на радиоелектронните апаратури“ – А.Т. Белевцев, изд. „Техника“, 1969. Състояние: отлично.
55. „Транзисторни приемници“ – Ат. Шишков, изд. „Техника“, София, 1962. Състояние: добро.
56. „Автоматическая регулировка усиления в усилителях низкой частотьi“ – В.Ф. Есаков, И.Г.Кудрин, М.М. Шноль, изд. „Енергия“, Москва, 1970. Състояние: отлично.
57. „Занимателна електроника“ – Евгений Седов, изд. „народна младеж“, София, 1970. Състояние: много добро.
58. „Справочник по електронно-лампови и транзисторни схеми“ – Н. Янков, Славчо Маляков, А. Ангелов, Ю. Маринов, И. Масларов, Е. Кърмаков, Л. Неделчев, изд. „Техника“, София, 1966. Състояние: задоволително.
59. „Радио-измервателна техника“ (учебник за I и II курс на техникумите по слаботокова електротехника“ – А. Петров, В. Василев, Д. Йовков, Д. Мишев, изд. „Техника“, София, 1971. Състояние: много добро.
60. „Основи на електрониката“ (учебник за всички специалности по слаботокова електротехника) – Юлиян Маринов, Иван Стоянов, изд. „Техника“, София, 1973. Състояние: добро.
61. „Слаботокова техника“ (учебник за I и II курс на професионалните технически училища) – Т. Кръстев, О. Тодоров, В. Куманов, П. Тотев, изд. „Техника“, София, 1971. Състояние: отлично.
62. „Специални измервания и лаборатория по радиотехника и телевизия“ (учебник) – Х. Златков, И. Велков, изд. „Техника“, София, 1974. Състояние: отлично.
63. „Токозахранващи устройства“ (учебник за II курс по слаботокова техника) – Йордан Пенчев, изд. „Техника“, София, 1971. Състояние: отлично.
64. „Схеми на електроизмервателните уреди“ – И. Тонев, К. Куртев, В. Буцев, изд. „Техника“, София, 1972. Състояние: много добро.
65. „Техника на безопасността“ – Борис Митов, изд. „Техника“, София, 1970. Състояние: много добро.
66. Любителска технология“ – Клаус Шенциг, изд. „Техника“, София, 1973. Състояние: много добро.
67. „Електроника за всички“ – Я. Войцеховски, изд. „Техника“, София, 1973. Състояние: отлично.
68. „Лаборатория на радиолюбителя“ – Д.Рачев, изд. „Техника“, София, 1972. Състояние: отлично.
69. „Как да си направим антена“ – А. Петров, изд. „Техника“, София, 1971. Състояние: добро.
70. „Запознайте се със своя телевизор“ – К. Витанов, изд. „Техника“, София, 1972. Състояние: много добро.
71. „Радиотехника“ (учебник) – Й. Пенчев, Н. Кръстилев, А. Атанасов, изд. „Техника“, София, 1974. Състояние: отлично.
72. „Специализирана лаборатория по електронно-изчислителна техника“ (учебник) – П. Мартинов, Б. Янков, изд. „Техника“, София, 1972. Състояние: отлично.
73. „Теория на електронните схеми“ – Й. Боянов, изд. „Техника“, София, 1974. Състояние: отлично.
74. „Слаботокова лаборатория“ – Б. Автански, Г. Пеев, Ц. Цолов, изд. „Техника“, София, 1975. Състояние: отлично.
75. „Електро-материалознание“ – Б. Симеонов, Н. Филипов (учебник за I курс), изд. „Техника“, София, 1973. Състояние: отлично.
76. „Нискочестотни усилватели с основи на радиотехниката и електроакустика“ (учебник за слаботоковите специалности) – Д. Йовков, А. Атанасов, Д. Данков, изд. „Техника“, София, 1973. Състояние: много добро.
77. „Унифициран телевизионен приемник за цветно изображение УЛПЦТ-59 II“ – С. Еляшкевич, С. Кишиневски, изд. „Техника“, София, 1975. Състояние: отлично.
78. „Любителски приемни тв антени“ – Д. Македонски, изд. „Техника“, 1988, трето издание, София.
79. „Проверяване изправността на радиочастите в домашни условия“ – А. Почепа, изд. „Техника“, София, 1971. Състояние: отлично.
80. „Език на радиосхемите“ – В. Флоров, изд. „Техника“, София, 1976. Състояние: отлично.
81. „Отговори и въпроси из областта на телевизията“, книжка 5 – Л. Мишев, изд. „Техника“, София, 1978. Състояние: отлично.
82. „Транзисторни радиоприемници и магнетофони“ – Ив. Н. Петров, изд. „Техника“, София, 1971. Състояние: много добро.
83. „Саморъчно изработени електроигри“ – Иван Иванов, Петър Христов, изд. „Техника“, София, 1972. Състояние: много добро.
84. „От великани до джуджета“ – Любен Тонев, изд. „Отечество“, София, 1979.
Регистриран потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Май 10, 2017 1:10 am

Re: Продавам стара техническа литература!

от LZ10 » Пет Юли 07, 2017 3:36 pm

Ценички нещо? Къде се намират?
Промяната на Душата е душата на всяка промяна.
Регистриран потребител
 
Мнения: 125
Регистриран на: Сря Ное 28, 2012 7:35 am

Re: Продавам стара техническа литература!

от Julia_Vanini » Пет Юли 07, 2017 3:39 pm

Намират се в гр. Сопот. Ами, цените са по споразумение, зависи за коя книга става въпрос. От 1 до 8 лв - в този диапазон са.
Регистриран потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Май 10, 2017 1:10 am

Re: Продавам стара техническа литература!

от MPN » Пон Апр 22, 2019 11:42 pm

дай някоя снимка ако може
Регистриран потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Май 01, 2013 9:29 am


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron