Антон Оруш

Българска вършачка Дунав 1100

Българска вършачка Дунав 1100

Българска вършачка Дунав 1100

Тя е производство на Завод Георги Димитров –  Русе и има подобрена конструкция. Цялата е облицована с ламарина. Към нея има приспособление за механизирано подаване и автоматично развьрзване на снопите и нов вид сламотранспортьор. Тези усъвършенствания позволяват да се сведе обслужващият персонал до 20 души, вместо 40, както е при стария тип вършачка.

Също от завод „Г. Димитров“ на Пловдивския панаир 1960 г. е представена и 36-редовата зърносеялка.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url