Българска камера за видеонаблюдение КТП 200

Българска камера за видеонаблюдение КТП 200
5 | 4862
Антон Оруш

Българска камера за видеонаблюдение КТП 200

Българска камера за видеонаблюдение КТП 200

Българска камера за видеонаблюдение КТП 200

КТП 200 представлява миниатюрна транзисторизирана камера, осигуряваща получаване­то на висококачествено телевизионно изображение върху екрана на видеоконтролен приемник тип ВКП 200. В камерата, с размери 7 х 10 х 22 см и тегло 1,75 кг, са разположени най-необходимите възли, а основните схемни елементи и устройства са по­местени във формиращо устройство с размери 38,6 х 14,6 х 23 см и тегло 9 кг.

Връзката между камерата и формиращото устрой­ство се осъществява посредством многожилен кабел дълъг до 150 м (при поискване и до 300 м).

Връзката между формиращото устройство, което създава комплектния телевизионен сигнал и два видеоконтролни приемника (при нужда) се осигу­рява и с по един коаксиален кабел, свързващ видеоизходи «Монитор 1» и «Монитор 2» на формиращото устройство със съответен вход 75 й на всеки от два­та монитора (видеоприемника). Максимална дължи­на на кабела 600 м (и 800 м с разрешаваща способ­ност й 600 телевиз. линии).

Разрешаващата способност на изделието е >/= 700 телевиз. линии в надлъжна (хоризонтална) посока.

Различими полутонови градации – 10.

Автоматично регулиране на чувствителността на видикона — запазване постоянен видеосигнал (пор аз- мах) при изменение на осветеността 100 пъти.

Минимална осветеност на фотослоя на видикона >/= 1 lх

Осветеност, нужна за оптимален телевизионен об­раз—200 lх на обекта при обектив f = 25 мм; 0 = 1:1,4.

Геометрични изкривявания </= 1 %.

Нелинейни изкривявания — вертикални </= ±1,5 %; хоризонтални </= 2 %.

Консумация:

а)   при мрежово захранване </= 50 W;

б)   при акумулаторно захранване 12 V </= 16 W.

Гаранционен срок — 1 година.

Температурен обхват за нормална работа на из­делието (умерен климат) от 0 до +40 С (успешно и при — 10° С до +45° С

Време на непрекъсната работа — 24 часа.

Камерата за видеонаблюдение КТП 200 е предназначена за работа на закрито, а на открито може да работи с предпазни кожуси или сен­ници).

Камерата е изпълнена като алуминиева отливка с метален кожух. Има елегантен външен вид. Оцве­тена е свежо в два тона; формиращото устройство е с пропорции, които вдъхват стройност и спокойствие. Оцветяването е също в два меки сиви тона. По иска­не на клиента са възможни и други цветни решения.

Камерата е производство на Слаботокова завод София от началото на 70-те години.

Един материал на Сандъците Sandacite.

Sandacite
Sandacite

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url