Антон Оруш

Българска научна апаратура – универсален Мьосбауеров спектрометър

Българска научна апаратура - универсален Мьосбауеров спектрометър

Българска научна апаратура – универсален Мьосбауеров спектрометър

Статията от 1964 г. разказва за създаването на

първия в света специализиран Мьосбауеров брояч,

конструиран от колектив на Физическия факултет на СУ.

Ефект на Мьосбауер Efekt na Myosbauer

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>