Антон Оруш

Българският електросън Сомнолема!

Българският електросън Сомнолема!

Българският електросън Сомнолема!

През 1970 г. в Завода за електромедицински апарати в София е разработен и произведен следният уред:

,,Еднообразният шум на падащия дъжд, шумоленето на листата или на ручея, лекото и ритмично поглаждане действува на всеки човек успокояващо и създава у него склонност към сън. Всички тези фактори са ритмични дразнители, но тъй като не винаги можем да ги насочим според нашите желания, учените използуват като сънотворно средство електрическия ток. Възможността да се приспиват хора посредством импулси на постоянен ток е била открита още през 1875 година. По-късно било научно обяснено, че когато през главния мозък се пропуска слаб нис-кочестотен импулсен ток, той действува като ритмичен дразнител, предизвиква процес на задържане в мозъчната кора и постепенно пациентът заспива. Импулсните токове с правоъгълна форма при подходящ подбор на честотата и продължителността им са най-подходящи за усилване процесите на задържане в мозъка и предизвикват състояния, близки до естествения сън.

В България е разработен апарат за електросън, който дава правоъгълни импулси с променлива честота от 2 до 130 Hz и продължителност от 0,4 до 1 мсек. Приспиването с помощта на този апарат засега се прилага при душевно болни и преуморени хора, при които нормалното равновесие между процесите на възбуждане и задържане са нарушени.“

Това е първият български апарат за електросън, а в момента се използва Сомнолема 2Т.

––

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1970

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url