Антон Оруш

Българският индустриален дизайн през 1974-а!

Българският индустриален дизайн през 1974-а!

Българският индустриален дизайн през 1974-а!

Следващите няколко снимки са на разработки на Центъра за промишлена естетика от 1974 г..

Горната снимка изобразява проект за видеотерминал ИЗОТ ЕС 7270

Щепсел тип Шуко:

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Осветително тяло:

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Телефон:

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Кухненски шкафове с вграден котлон и умивалник:

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Телевизионна приставка:

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Български индустриален дизайн Balgarski industrialen dizayn

Някои от тях са били усвоени в масовтоо производство, а други не. От първите със сигурност е това – добре познатата Елка 53:

Елка 53 Elka 53

Елка 53 Elka 53


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>