Антон Оруш

Български вобулоскоп ГС1

Български вобулоскоп ВС1

Български вобулоскоп ВС1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вобулоскопът ГС1 служи за визуално снемане на честотните характеристики на широколентови селективни устройства. Предназначен е за задоволяване нуждите на сервизните телевизионни бази и промкомбинати, извършващи ремонти на телевизори. Уредът може да бъде изполуван в лаборатории, където се разработват или изпитват широколентови усилватели, в учебни заведения и институти, в радиорелейните и теле­визионни станции, в телевизионните ретранслатори и т. и.

ОПИСАНИЕ

Вобулоскопът ГС1 се състои от вобулатор,

маркерно устройство и индикаторно устройство със захранваща група. За да се разширят техническите възможности и екс­плоатационните удобства на уреда, специално внимание е обърнато на маркерното ус­тройство. Индикаторното устройство се отличава с висока чувствителност и неизменно положение на осцилограмата при превключване на полярността.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вобулоскопът ГС1 се отличава със следните по-важни преимущества:

 1. Бързо и точно определяне на:
 • честотите, кратни на 10 MHz и 1 MHz, посредством марки с кварцова точност
 • средната честота по градуирани скали
 • произволни честоти, представляващи части от 1 MHz в обхвата 22. . . 44 MHz
 • междинната честота на звука с висока точност спрямо тази на изображението посредством марка на 6,5 MHz от кварцов осцилатор
 1. Марка на 6,5 MHz с кварцова точност за настройка на МЧУ на звука.
Вобулоскоп ГС1 Vobuloskop GS1

Вобулоскоп ГС1 Vobuloskop GS1

3. Възможности за:

 • използване на маркерния генератор с честота 6,5 MHz като сигнал-генератор за точна проверка и настройка на звуковия канал
 • използване на маркера 22 . . . 44 MHz като амплитудно модулиран с че­стота 1000 Hz сигнал-генератор за предварителна настройка на режекторните филтри
 • твърде голям обхват на вертикално преместване на осцилограмата
 • включване на външен осцилограф с по-голям екран
 • бърза и точна проверка на честотния обхват на хетеродина в телевизионните приемници
 • търсене на повреди по метода на сигналотърсача
 1. Функционално и прегледно разположение на командните органи.
 2. Пробници, задоволяващи всички случаи на употреба в телевизионния сервиз.
 3. Вход за външен маркер.
 4. Стабилен, прегледен и лесно достъпен монтаж, облекчаващ ремонта на уреда.

Ето ги и техническите му характеристики:

Вобулоскоп Vobuloskop

Вобулоскоп Vobuloskop

Производство на завод Електроника София.

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>