Антон Оруш

Български жп вагон-резервоар

Български жп вагон-резервоар

Български жп вагон-резервоар

Решихме този път да обърнем малко внимание на жп техниката ни! :)

През 1987 г. в Железопътния завод ,,Георги Димитров“ в София конструкторски колектив с ръководител cm. н. с. инж. Славчо Пеев създава ва­гон цистерна за превоз на насипни товари (прахооб­разни и гранулирани). След транспортирането си товарите могат да се разтоварят по пневматичен път – чрез въздух под налягане до 2,5 кРа.

Самият вагон е изграден на модулен принцип, което позволява чрез използва­нето на различен брой мо­дули (поне 2) да се получа­ва различен обем на резер­воара (за цимент напр. този обем е 54 куб. м.). Проведените изпитания са показали, че ваго­нът може да превозва и редица други материали – поливинилхло­рид, калцинирана сода, на­триев полифосфат, браш­но, трици, сух леярски пя­сък, мляна креда, гипс и други подобни.

Системата за разтовар­ване е призната оригинална конструкция и е защитена с авторско свидетелство в тогавашния Институт за рационализации (ИНРА), сега Патентно ведомство. Нагледен пример за значението й дава фактът, че 63 то­на цимент могат да се разтоварят за по-малко от час.


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>