Антон Оруш

Български линеен приемник Вестингхусъ

Български линеен приемник Вестингхусъ

Български линеен приемник Вестингхусъ

През 1938 г. в Германия започва производството на DKE38 – евтин масов двулампов радиоприемник, изготвен от бакелит, който да задоволи нуждите от радиоинформация, да служи на пропагандата успешно и да изпълнява ролята на евтин приемник за народа – Kleinempfänger.

Той има една лампа (кенотрон) + изправителна – VY2 и VCL11.

Ето я и схемата му:

DKE38 схема DKE38 shema

DKE38 схема DKE38 shema

Малко след това тази схема е усвоена и в България и в резултат се ражда едно чудо като горното на снимката. Наименованието е ВЕСТИНГХУС – това е интересно, защото отпраща към известния Джордж Уестингхаус – един от известните спонсори на изобретателя Никола Тесла. Както става ясно, разбира се, това е само маркетингов трик и нито схемата, нито каквото и да било друго в апаратчето няма общо с американския бизнесмен или с изобретенията на покровителствувания от него хърватски откривател.

Апаратчето представлява ето това:

Български радиоапарати Balgarski radioaparati

Български радиоапарати Balgarski radioaparati

Български радиоприемници Balgarski radiopriemnici

Български радиоприемници Balgarski radiopriemnici

Размерите му са  25 х 30 х 14cm, изцяло дървена кутия.

За надписа казахме какво и що. Радиото е произведено през 1939 или 1940 г.

Уестингхаус Uestinghaus

Уестингхаус Uestinghaus

Отзад на капака е изписано с характерен шрифт: БЪЛГАРСКИ МАЛЪКЪ НАРОДЕНЪ ПРИЕМНИКЪ:

Продавам старо радио Prodavam staro radio

Продавам старо радио Prodavam staro radio

Отвътре – говорителят  е от пресован картон; вижда се по схемата, че това е линеен приемник:

Линеен приемник Lineen priemnik

Линеен приемник Lineen priemnik


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>