Антон Оруш

Български модем от 1973 година

Български модем

Български модем

Модемите като устройства се зараждат през 1960-те години. Първоначално са били част от големите електронноизчислителни машини – свързвали ги с компютърните терминали.

Предназначението на показания нискоскоростен български модем 200 бита/s е да превърне дискретните двоични сигнали в честотно модулирани колебания, които да бъдат изпратени по теле­фонната мрежа, съответно да пре­върне получените чрез теле­фонната мрежа честотно мо­дулирани колебания в двоич­ни дискретни сигнали.

Към модема е предвидено устройство за автоматичен от­говор при работа по комутируема телефонна линия. Съз­дадена е възможност и за провеждане по желание на телефонен разговор.

Точният модел на модема е 8002. Производител: завод в рамките на ДСО ИЗОТ София, но за съжаление не знаем кой точно.
Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url