Антон Оруш

Български радиоприемник Симфония 10 + схема и реклама

Български радиоприемник Симфония 10 + схема и реклама

Български радиоприемник Симфония 10 + схема и реклама

Радиоприемник Симфония 10, тип Р—РГП с 8 лампи, една от тях служи за индикатор на настройката, с два гер­маниеви диода и селенов изправител.

Приемникът има 4 обхвата на АМ и 1 на УКВ ЧМ, крайно НЧ стъпало противотактовото усилване, един 8 W елиптичен високоговорител за ниски и средни тонове и два по 1,5 W елиптични за средни и високи тонове. Клангрегистрите са с по два клавиша, симетрично разположени от двете страни на кла­вишния блок. Освен степенчатото изменение на тона има и два потенциометъра за плавното му регулиране.

Старо радио Симфония 10 Staro radio Simfoiya 10

Старо радио Симфония 10 Staro radio Simfoiya 10

В радиоприемника може да се включат допъл­нителен високоговорител, грамофон и магнитофон.

На КВ приемникът има късовълнова лупа за фина настройка.

В приемника е вградена въртяща се феритна антена, която се включва и изключва с помощта на клавиш. Тя работи на дълги и средни вълни.

Радиоприемникът Симфония 10 е изработен на печатен монтаж и поставен в луксозна дървена фурнирована кутия.

Технически данни :

  1. Вълнови обхвати:

УКВ 64 : 73 MHz

КВ2 —11,6:22 MHz КВ1 — 5,8 : 11,6 MHz CB — 520:1600 kHz

ДВ — 150 : 350 kHz

Радиоапарат Симфония Radioaparat Simfoniya

Радиоапарат Симфония Radioaparat Simfoniya

  1. Захранване:

мрежа 220 V, 50 Нz, консумация 80 W предпазител 0,7 А

  1. Лампи, полупроводникови елементи

ЕСС 85 Високочестотен усилвател и самоосцилиращ смесител на УКВ

ЕСН 81 Смесител АМ и усилвател МЧ при ЧМ

EF 89 усилвател МЧ

EBF 89 — усилвател МЧ и детектор АМ

ЕСС 83 – нискочестотен усилвател и фазо- инвертор

2 x EL 84 — Усилвател на мощност

2 x ОА 172 Детектор дробен ЧМ

М250 ХС 120 — изправител за захранване

ЕМ 84 индикатор на настройката

  1. Продавам радио Симфония 10 Prodavam radio Simfoniya 10Чувствителност:

УКВ 5mV

КВ2 50mV

КВ1         30mV

CB           30mV

ДВ           30mV

Фeр. антена ДВ l mV/м

Фeр. антена СВ 500 mV/м вход грамофон < 200 mV

  1. Избиране по съседен канал :

АМ          55 db

ЧМ          55 db

6. Изходяща НЧ мощност 7,5 W

7. Високоговорители 1 x 8 W; 2 x 1,5 W

8. Размери: 670 х 470 х 275 мм.

9. Тегло 17 кг.

Схема на радиоприемника Симфония 10

Радио Симфония 10 схема Radio Simfoniya 10 shema

Радио Симфония 10 схема Radio Simfoniya 10 shema

И една рекламка, когато е бил нов:

Български радиоприемници Balgarski radioprieminci

Български радиоприемници Balgarski radioprieminci


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>