Антон Оруш

Български усилвател 1 киловат!!!

Български-усилвател-1-киловат

Български-усилвател-1-киловат

На горната снимка – усилвателна уредба УУ1000 с мощност 1000 W, изградена на принципа на паралелна работа на мощни усилватели.

Предназначена е за озвучаване на открити и закрити пространства при непрекъснат режим на работа.

Посредством комутационно поле мо­гат да се осъществяват различни ком­бинации от мощности върху различни линии и да се получат два различни канала с мощност по 500 W и симет­рични входове.

Ето и видеоматериал от възстановена и работеща такава уредба:

Разработена е в Институт по радио­електроника (ИРЕ)

Производител: завод „Електроакустика“ — Михайловград


Фрамар

One Comment

  1. It_s_Real
    It_s_RealОтговор
    06.11.2016 at 10:58

    5 уредби УУ1000 в Горна Оряховица и Велико Търново още работят.

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>