Антон Оруш

Дали това оправяше счупени кости?

Дали това оправяше счупени кости

Дали това оправяше счупени кости

Здравейте, приятели на българската техника! :)

Днес ще ви запознаем с една много малко известна разработка, направена в Научния център по медицинска техника при Медицинската академия в София през лятото на 1982 г. Джаджата спада към рода на електромедицинските апарати. Става дума за ето това чудо – апарат, който обещава да поправи счупените ви кости чрез електростимулация! Бре, че чудо, нали?

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР ЗА БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЧУПЕНИ КОСТИ

Колкото и да е размазана горната снимка, все пак, вярваме, се придобива най-обща представа. :) Устройството представлява портативно джобно устройство, предназначено за индивидуална употреба. Снабден е с един иглен ак­тивен електрод, който се въвежда в мяс­тото, където е счупена костта (фрактурата), и един неутрален електрод, който пък се поставя върху кожата на пациента. Така се въвеждат токовите импулси.

Апаратът съдържа генератор на правоъгълни импулси с продължнтелност 0.5 секунди и период на следване 1 Hz. Амплитудата на импулсите (стабили­зирана по ток) може да се регулира 0,10 до 50 рА.

Размерите на устройството са 85 x 55 x 20 mm.

За съжаление не знаем дали тази разработка е внедрена в серийно производство. Знае се обаче, че клиничните изпита­ния, проведени в Института по орто­педия и травматология и в Института за бърза медицинска помощ в София, са показали много добри резултати!


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>