Антон Оруш

Вижте първия български спектрометър за електронен парамагнитен резонанс в Sandacite.BG!

Електронното око на химика

Електронното око на химика

Дайте да поговорим малко и за българската научна апаратура, какво ще кажете? :)

На снимката виждате първия български спектрометър за електронен парамагнитен резонанс. Той е създаден през 1964 година в секция „Научна апара­тура“ към Физическия институт на БАН.

С помощта на този спектрометър започват да про­веждат изследванията си химиците и биохимиците от Института по физикохимия, Института по биология и Централната био­химическа лаборатория при БАН. Електронният парамагнитният резонанс помага на българските учени при проучването на дифузията в йонни кристали, при изследването на структурата на нуклеиновите киселини и при решаването на голям брой други на­учни задачи.

През 1967 г. в Института по обща и неорганична химия започва и изработката на втория наш спектрометър за електронен парамагнитен резонанс

Може би и двата апарата все още могат да се видят в някоя лаборатория на тези институти или поне в някое мазе?

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>