Антон Оруш

стари--технически списания

СЪДЪРЖАНИЕ

Списание Електронизация  Варшава – гост на Електропромишленост и приборостроене

Битова електронна апаратура, производство на ПНР

Пасивни електронни елементи полско производство

Технология за повърхностен монтаж

Каталожни данни

Автоматизирана информационна система за управление на РУМ

Оптимизиране на магнитни системи с постоянни магнити

Тримерна цифрова филтрация на шумовете в пълния тв сигнал

Кодиращо устройство в цифрови съобщителни системи с импулсно-кодова модулация

Автоматизиран гониофотометър с растрова фотометрична глава

Датчик за подвижни метални обекти

Пред Деня на машиностроителя

Изобретения

Нови изделия и материали

Информация

Библиография

Реклами на НПО Елпром, Институт по текстилно машиностроене Габрово, НПК Маяк Толбухин, стопанки химически комбинат Девня, Нефтохимически комбинат плевен, Изчислителен център Бургас.

Изтеглете – 09


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>