Антон Оруш

Scan-150115-0001

СЪДЪРЖАНИЕ:

Разработки а внедряване на система за управление на качеството в Министерството на електрониката и електротехниката

Микропроцесор в контролера на сервосистема за промишлени работи и манипулатори

Проектиране на лабораторни трансформатори за ток

Анализ на микровълнови системи за фазови измервания

Определяне на началната дължина на електроконтактни материали, от които се произвеждат биметали чрез горещо валцоване

Метод и устройство за реализиране на операция изваждане в двоично-десетични суматори

По въпроса за структурата на съвременната номенклатура осветителни тела в жилищни помещения

Уред за измерване на индуктивности на намотки със стоманен магнитопровод

Изследване на факторите, влияещи върху загряването на прекъсвачите НН 400 и 630А

Изследване на производствените отклонения на точни слюдени кондензатори

Нагревател със защитна обвивка

Методи и апарати за измерване дебелината на метални покрития

ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУТИ

ПАТЕНТИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ

НОВИ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛИ

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Цветни реклами – Завод за печатни платки Русе, ИЗОТ ЕС9003, ел. калкулатор ЕЛКА 80

Изтеглете оттук – 04

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>