Антон Оруш

българия-приборостроене

СЪДЪРЖАНИЕ

Определяне и ефективно използуване на производствените мощности

Микропроцесорни системи за обработка на текстова информация

Честотен анализ на ефективността и устойчивостта на електронни схеми

MNOS-запаметяващи интегрални схеми

Комутационни характеристики на блока за принудително запушване на регулиращите тиристори и променливотоковите регулатори

Оптимизирани на пусковата намотка на еднофазните асинхронни електродвигатели с пусков кондензатор

Изследване на прегряването на трансформаторни решетки от фолио

Определяне на износоустойчивостта на щанцови инструменти по изчислително-аналитичен метод

Електрическа часовникова уредба с бедконтактно управление на вторичните часовници

Граничен ключ за монтиране на летящи магнитни глави

Върху допустимите работни напрежения при контакти и  публикацията на МЕК-158-1/1971 г. І част ,,Контактори“

Патенти и изобретения

Нови изделия и материали

Из предприятия и институти

Устройство за обхващане на графични данни ИЗОТ 9115Е

Челен опит

Контрол на намотките на радпределителни трансформатори при производството им

Новости

Информация

СТАКВАРЕЛ-80

Човекът и шумът от машините

Научен семинар ,,Статистически методи в измервателната техника“

Отчетно събрание на Националната секция по електропромишленост

Библиография

Реклами на ДСО Приборостроене и автоматизация, турбинен разходомер, електронен регулатор, ИЗОТ 9115Е, завод промишлена електроника Габрово

Изтеглете – 05

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>