Антон Оруш

елекрозадвижване

СЪДЪРЖАНИЕ

Система за обработка на търговска информация. Проблемно-ориентиран комплекс Търговия

Въвеждане на цифрови съобщителни системи в аналогови мрежи

Един подход за съставяне на комплексна прогноза за научно-технически прогрес в страната

Реверсивен тиристорен токоизправител за автоматично регулиране скоростта на буксировъчна количка

Система за управление на стационарна инсталация за автоматично пожарогасене с въглероден двуокис

Уред за подбиране на еднакви резистори

Устройство за формиране на импулс с продължителността на QRS-комплекса на електрокардиограмата

Преобразувател ,,температура-напрежение“ с висока линейност

Легиране с фосфор н поликристални силициеви слоеве

ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУТИ

Резултати от приложението на различни смеси за пресуване на тоководещите изводи на металографитните четки

Уред за изпитване на диелектричната якост на контактна лента

Импулсен генератор – специално реле за време

ЧЕЛЕН ОПИТ

Универсална щампа за право студено изтичане

Нови изделия и материали

Патенти и изобретения

Информация

Новости

Библиография

Реклами на ДСО Елпром, УАТЦ М 400, завод Ненко Илиев Севлиево, календар на списанието за 1982 г.

Изтеглете – 01

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>