Антон Оруш

завод-промишлена-електроника

СЪДЪРЖАНИЕ

25 години завод Промишлена електроника Габрово

Мощен ВЧ автономен инвертор на ток с микропроцесорно управление

Цифрово програмируемо устройство за фазово-импулсно управление на тиристорни преобразуватели

Микрокомпютърна интерактивна графична система Микроника М1

Методи за управляване на позициониращи системи за чертаещи устройства (плотери)

Типове кинематични схеми за плотери

Оптимизиране на условията за самовъзбуждане на генератори с помощта на машинна графика

Векторни писалкови плотери и задвиждаве на чертожната среда

Интерактивен манипулатор

Устройства за автоматична подмяна на писци за плотери

Оптимизация на машинната графика

Оценяване на производителността на изчислителни системи

Някои физични проблеми в силовите полупроводникови елементи и пътища за решаване

Нови изделия и материали

Изобретения

Информация

По света

Нови книги

Библиография

Изтеглете – http://сандъците.net/spisaniya/08.rar


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>