Антон Оруш

комбинат-кам-пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ

Модел на инженерингово решение за внедряване на гъвкава манипулационна система АДП 200-1000

Методика и апаратура за измерване на щумовите токове на лавинни фотодиоди

Обобщена електрическа еквивалентна схема на високочестотните тиристорни инвертори

Фотоприемна система за лазерен локатор за измерване на аерозолни замърсявания на атмосферата

Инженерни аспекти на оразмеряването на мостови разговорни схеми при електронните телефонни апарати

Съвместна работа на асинхронен генератор и параметричен източник на ток

Метод за определяне на деформациите и напреженията на силфонен съединител, подложен на огъване

Отлагане на черен никел от амониевохлориден електролит

Влияние на хомогенизирането върху някои свойства на композиционен материал…

Лазерни дифракционни методи за оптично центроване

Микропроцесорно управлявана структура за персонален компютър ИЗОТ 1039 С

Специализирано оперативно запаметяващо устройство с голям капацитет за мекропроцесорни системи

Настройване на дебелослойни резистори с импулсен лазер

Селективно ецване на двуслойна полисилициева структура

Нови книги

Нови изделия и материали

Изобретения

По света

Информация

Библиография

Реклами на комбинат КАМ Пловдив, завод за корабно машиностроене и корабна електроника Стоян Павлов Варна, виброизпитвателна апаратура У-300, В-300.

Изтеглете – 02

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>