Антон Оруш

зена-толбухин

СЪДЪРЖАНИЕ

Технико-технологично осигуряване на комплексните производствени бригади на на стопанска сметка

Тенденции в усъвършенствуване в организацията на производството

Микропроцесорна система за автоматична обработка на данни от хроматографски анализи ИЗОХРОМ-1

Нови български регулатори – принцип на изграждане и характеристики

Перспективи в развитието на електрическите машини, работещи в тежки експлоатационни условия

Изследване на пневматичен струен диференциатор

Алгоритъм за цифрово моделиране на преходния процес в паралелен мостов инвертор на ток

Метод за получаване на малошумящ широколентов отрицателен капацитет

Изследване на електрофизичните свойства на тънки слоеве от Та(2) О(5), получени върху силиций чрез реактивно постояннотоково катодно разпрашване

Устройство за пасивация на интегрални схеми с нискотемпературен нитрид

Уред за определяне тна предавателното отношение и скоротта на въртене на валове

Изследване на електрическата якост на междунавивковата изолация на въртящи се електрически машини

Високотемпературна пещ с шестбедрени нагревателни елементи от Mо Si(2)

Нова конструкция спектрални лампи с кух катод за атомно-абсорбционен анализ на Mo, Fe и Si

Из предпирятия и институти

Електрониката навлиза в селското стопанство

Челен опит

Информация

Патенти и изобретения

Нови изделия

Новости

Нови книги

Библиография

Реклама на ЗЕНА Толбухин

Изтеглете – 03

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>