Антон Оруш

зепе

СЪДЪРЖАНИЕ

Прогнозиране на технологичния процес на унифицирани мощни усилватели 100 вата чрез изследване на тяхната производствена надеждност

Система за автоматизация на инженерния труд ИЗОТ 0501, част ІІ

Някои особености в работата на постояннотокови контактори в схеми с автономно захранване

Линейни преобразуватели на изменението на индуктивност в напрежение

Влияние на производствените отклонения в размерите на статорните пакети и на телата на ансинхронните двигатели върху прегряването и виброактустичните им характеристики

Система за автоматично управление на осветителните уреди

Относно проектирането на приложни телевизионни системи

Съотношение между коефициента на усилване на тока в схема с общ емитер EF и транзистна честота в биполярните транзистори

Монолитни и тънкослойни фоторезистори от кадмиев сулфид

Регулатор на напрежение за вибробункери РН-3

Електронен цифров оборотомер

Сушене на компресорни хладилни агрегати посредством електрически ток, пропускан през сатторните намотки на електродвигателите

Постижения на Завода за елементи на съобщителната техника

Нови изделия и материали

Патенти и изобретения

Информация

Новости

Отзиви за книги

Библиография

Реклами на ЗЕВЕ, електронен цифров оборотомер, централен тв диспечерски пункт Респром, изделия на ЗЕВЕ

Изтеглете – 10Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>