Антон Оруш

полупроводникови-елементи

СЪДЪРЖАНИЕ

Използуване на интерфейсни схеми от микропроцесорната система СМ 600 за регистриране на слабоинтензивни оптични сигнали за нуждите на спектроскопията

Микропроцесорно измерване на количеството на пренавитата магнитна лента при лентодвижещи механизми

Двуогледално-диелектрични антени

Използуване на модифицирания дуобинарен код като универсален съгласуващ код при цифровите съобщителни системи

Волтамперна характеристики на заряда в активен елемент на йонен лазер с непрекъснато действие

Динамични качества на фоторезистор от кадмиев сулфид ФРД

Реактивно йонно ецване в газова смес фреон 14 и аргон за отваряне на контактни прозорци  в силициев двуокис

Обучение на инженерно-внедрителски кадри в областта на елементната база на микроелектрониката

Старт-стопен разпределител

Регулируем трифазен изправител на мощни лазери

Апарат за електрическа стимулация на мускулите Стимул 1

Преобразувател на разлика на налягания с електрически изход

Техническият прогрес з Завод за механични конструкции Благоевград

Нови книги

Изобретения

Нови изделия и материали

По света

Информация

Библиография

Реклами на Електроимпекс и ВМЕИ В. И. Ленин

Изтеглете – 10

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>