Антон Оруш

катедра-електрически-машини

СЪДЪРЖАНИЕ

25 г. катедра Електрически апарати при Електротехническа факултет на ВМЕИ В. И. Ленин – София

Направления в катедра Електрически апарати

Методи за анализ на магнитните полета и за определяне параметрите на електрическите апарати

Критерий за електрическа износоустойчивост на контактори за ниско напрежение

Методика за автоматизирано проектиране на постояннотокови и променливотокови електромагнити за контактори

Общи изисквания към системите за автоматизирано изпитване на безконтактни апарати и преобразуватели

Контрол на механичната характеристика на контактни пружини на комутационни апарати за ниско напрежение

Статични регулатори и стабилизатори за променливотоково напрежение

Лабораторни стабилизатори на постоянно напрежение

Параметрични източници на токс повишени технико-икономически показатели

Електроизолационни, защитни и защитно-декоративни покрития от пластмаси

Електроформиране и зареждане на акумулатори

Физично модифициране на полимери и полимерни материали при електрическа и магнитна поляризация

Електрическа и магнита поляризация на вода и водно-дисперсни системи

Обработване на стъклени изделия и физични полета

Реклами на фирма Стандарт Благоевград и изделия, произведени в катедра Електрически апарати при ВМЕИ София.

Изтеглете – 01

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>