Антон Оруш

специална-металокерамика

СЪДЪРЖАНИЕ

Метрологично осигуряване на производството в системата на МЕЕ

Получаване и свръхпроводящи свойства на дифузни карбиди и нитриди на ниобия

Нискочестотни пиезоелектрични тенолентови трансформаторни филтри

Анализ на излъченото поле от края на коаксиален кабел

Устройство за поддържане на температурния режим и за ограничаване на работния ток при термични процеси за повърхностно обогатяване на метала

Влияние на някои производствени отклонения върху характеристиките на един типоред трифазни асинхронни електродвигатели

Възможности за повишаване на мощността на променливотоковия автомобилен генератор

Нови листове слоести пластмаси

Алуминиева печатна платка

Диелектрична изолация на биполярни интегрални схеми

Зависимости между параметрите на технологичния процес при емайлиране на проводници с нагряване посредством късовълнови инфрачервени лъчи

Температурен градиент в платото на съпротивителна пещ при високотемпературно отлагане на слоеве от Si(3)H(4) в динамичен режим на работа

Устройство за измерване на разхода на въздушни потоци

Патенти и изобретения

Нови изделия и материали

ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУТИ

Автоматизирана електрофорезна инсталация

ЧЕЛЕН ОПИТ

Творчески инициативи в завода за манометри Черно море Варна

Новости

Информация

Бибиография

Рекллами на Завод за специална металокерамика София, ДНПСК по полупроводникова техника Ботевград

Изтеглете – 02


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>