Антон Оруш

завод-за-изчислителна техника-софия (1)

СЪДЪРЖАНИЕ

Контрол наработното време с помощта на електронни пропускни системи

Устройство за отпечатване на цифрова информация

Изработване на структури за порвърхнинни акустични вълни с електронна литография

Видеочестотен импеданс на двуполюсник, представен от неавтономен генератол

Оразмеряване на импулсни схеми с фототранзисторни оптрони

Контролер за перфолентен изход на ИЗОТ 0220 в комбинация с входно-изходно печатащо устройство ИЗОТ 0232

Графичен метод за определяне на основните характеристики на електромагнитните вентили в практиката

Система за управление на автоматична линия за монтаж на патрони за витлови предпазители

Нов метод за изработване на цилиндрични колектори чрез пластична деформация

Електромеханично програмиращо утсройство за автоматични галванични линии

Заводът за изчислителна техника на 15 години

Нови изделия и материали

Изобретения

Информация

Новости

Отзиви за книги

Библиография

Реклами на ЗИТ София, ДСК Елпром-Енерго – завод Магнит Годеч

Изтеглете – 08

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>