Антон Оруш

Завод за печатни платки Русе

В състава на ДСО Изот София. Построен през 1969-71 г. по български проект. Произвежда печатни платки, които са основна част от компонентите на съвременните ЕИМ. По линията на СИВ заводът е интегриран със сродни заводи в СССР и други соц. страни. Производството е изграено по предметно-технологичен принцип с линейнопоточна организация на процесите. Обемът на общата промишлена продукция през 1978 г. е увеличен 2 пъти в сравнение с 1976 г. ,,Народен орден на труда“ – златен (1976).

Източник: Енциклопедия България, т. ІІ (Г-З), София, изд. на БАН, 1981 г.

Завод за печатни платки Русе

Завод за печатни платки Русе

Реклама на ЗПП Русе

Ако четивото Ви е харесало, харесайте и Фейсбук страницата на сайта, за да четете и бъдещите ни статии – https://www.facebook.com/sandacite

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>