Антон Оруш

Електрозахранващ разпределителен шкаф ИЗОТ 0800Е в Sandacite.BG!

Електрозахранващ разпределителен шкаф ИЗОТ 0800Е

Електрозахранващ разпределителен шкаф ИЗОТ 0800Е

В някои наши публикации сме ви разказвали за мощните електронноизчислителни машини (професионални мегакомпютри) от 1970-те и 1980-те години.  Тъй като те се състоят от множество части, те потребяват изключително много електроенергия – от порядъка на десетки и десетки киловати! Много от устройствата, влизащи в състава им, притежават отделно захранване. За да може захранващото напрежение да достигне до всички компоненти на машината, се използват специални устройства като сладура, показан на снимката.

Този разпределителен шкаф е предназначен за трифазно и монофазно захранване и за разпре­делението му към частите мощни електронноизчислителни машини. Местата, където кабелите на шкафа се свързват със захранваща­та мрежа и където кабелите на захранва­ните устройства се свълзва с шкафа, се подсигуряват чрез винтови съедине­ния.

Тъй като е много тежък, шкафът е снабден с ходови колела, за да омже да се премества лесно. Когато решите къде искате да стои, трябва да го повдигнете на че­тири опори, с което той се стабилизира.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

  • Входно захранващо трифазно напрежение 380/220 V
  • Изходна мощност (може да се разпределя) Ризх = 130 kW
  • Брой на изходите:

– трифазни 29

– еднофазни  13, от които два за сервизна дейност

  • Размери: 680 x 800 x 1212 mm
Електрозахранващ разпределителен шкаф

Електрозахранващ разпределителен шкаф

Ето и част от аварийните му защити. В случай на нужда напрежението на всички изхо­ди може да се изключва само с едно натиска­не на бутона „Аварийно изключване на захранването“ (онзи най-горе вдясно, червеният). При отваряне на вратите на шкафа се задейства предупреди­телна звукова сигнализация с въз­можност за блокировка.

Този туч е производство на Завод за електроника и механика Благоевград от 1987  г. Изнасян е в огромни количества за страните от бившия СИВ, където и досега могат  да се намерят такива образци – за разлика от България, където са на практика унищожени.

В тези мегакомпютри всичко е било наистина огромно! Ето напр. с колко кубически метра и колко мъки са се постигали безкрайните 6,4 гб харддисково пространство:

200 мегабайта български хард диск!

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>