Антон Оруш

ИЗОТ 310 – българска електроноизчислителна машина

ИЗОТ-310-българска-електроноизчислителна-машина

ИЗОТ-310-българска-електроноизчислителна-машина


Малогабаритната 8-битова универсална цифрова електронноизчислителна машина ИЗОТ 0310 е пригодена за приложение във всички области на изчислителната практика. Нейната конструкция с построена на модулен принцип, което й дава гъвкавост и надеждност. ИЗОТ 0310 има високоскоростна оперативна памет, богат набор от инструкции и гъвкава система за въвеждане и извеждане, което й осигурява висока производителност и възможност за включване на различни периферни устройства, като операторски пулт, перфокартни и перфолентни четящи устройства, перфориращи устройства, печатащи устройства, аналого-цифрови преобразуватели, плотери и др.

Вследствие на модулния принцип на построение основната конфигурация на машината позволява разширяване чрез просто присъединяване на допълнителни блокове. По такъв начин потребителят разполага с евтина изчислителна система, която леко се приспособява към неговите конкретни нужди.

ИЗОТ 0310 има богато програмно осигуряване, което облекчава експлоатацията на изчислителната система и позволява съвместна работа с машини от висок клас или многомашинни системи.

Машината използува около 200 инструкции, от които 6 основни за записи и изчисления, а останалите са операционни и за въвеждане-извеждане. Увеличаването на аритметическите възможности се достига чрез включването на допълнителни блокове.
Време за изпълнение на основните операции:

първите-български-компютри

първите-български-компютри

ИЗОТ 310 се е произвеждала от началото до края на 70те г. в Завод Електроника София.

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>