Антон Оруш

ИЗОТ 9115Е и за какво ни е нужен той

ИЗОТ 9115Е и за какво ни е нужен той

ИЗОТ 9115Е и за какво ни е нужен той

Устройството ИЗОТ 9115Е служи за обхва­щане на графични данни.за преобразуването им в цифрово кодиран вид и за записването им на под­ходящ носител, удобен за въвеждане в ЦЕИМ. Работи в система, която се състои от измер­вателна маса с импулсни фотодатчици. Устрой­ството ИЗОТ 9115Е е устройство или система за подготовка на буквено-цифрова информация (УПДМЛ ЕС 9002, УПД на ГМД ЕС 9112, УПД ГД МЛ ЕС 9113 или УПД ЕС 9003).
Устройството с предназначено да работи в система с УПД в режим офлайн по отношение на ЦЕИМ. Възможна е и дистанционна връзка с ЦЕИМ.

Области на приложение — геодезия, научни изследвания, медицина, проектиране и промиш­леност.

Производител: завод Електроника София от 1980 г.

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>