Изтеглете Практическо ръководство по радиотехника


Антон Оруш

Дръпнете си Практическо ръководство по радиотехника от Сандъците – Sandacite!

Практическо ръководство по радиотехника

Практическо ръководство по радиотехника

Предложеното от Сандъците – Sandacite Практическо ръководство по радиотехника (София, ДИ Медицина и физкултура, 1961) представлява събран от разни източници и пригоден към нашите условия материал. Авторът Никола Бъчваров е използвал и своя многогодишен опит като радиолюбител и ръководител на радиолюбителски кръжоци.

В тази книга са изложени е популярна форма принципите на радиопредаването и радиоприемането. Дадени са схеми и подробни описания за изработване на различни радиоприемници, като се започне от детекторния и се стигне до суперхетеродинния приемник. Описани са и някои опити с ламповия генератор, както и един усилвател за училищен радиовъзел. На края са описани и някои по-елементарни схеми с полупроводникови прибори. Материалът е изложен в методична последователност, затова е необходимо той да се изучава в същата последователност. Книгата е предназначена за кръжоците по радиотехника в училищата и предприятията, както и за самостоятелно занимаващи се радиолюбители.

Книгата можете да изтеглите оттук ==>Практическо ръководство по радиотехника

[1971] Книга – Телевизори Пирин, Електрон, Топаз

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>