Книга – Полеви транзистори


Антон Оруш

Изтеглете книгато Полеви транзистори от Сандъците – Sandacite.

Книга Полеви транзистори

Книга Полеви транзистори

В книгата Полеви транзистори с автор к.т.н. Атанас Шишков (ДИ Техника, 1978) са разгледани свойствата и особеностите на едни от новите полупроводникови елементи — полевите транзистори, които поради големите си функционални възможности са често използван в радиоелектрониката. Разгледани са полеви транзистори с управляващ PN-преход (PN-транзистори) и по­леви транзистори с изолиран управляващ електрод (MOS-транзистори)., Главно внимание е отделено на транзисторните пара­метри, необходими за инженерни изчисления на електронни схе­ми с полеви транзистори.

Книгата Полеви транзисторие предназначена за инженери и специалисти, които се занимават с внедряването на полевите транзистори в различ­ните радиоелектронни схеми и устройства. Тя може да бъде по­лезна и на студентите от горните курсове на съответните радио­електронни специалности.

Книжката Полеви транзистори можете да изтеглите ето оттук ==>Книга Полеви транзистори

Ето и още една любопитна книжка от богатата колекция на Сандъците Sandacite:

Нова книга – А. Василев, А. Петров – Електроинсталационно дело

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>