Литература – Техническа литератураАнтон Оруш

Библиотека Сандъците – техническа литература

На страниците на нашия сайт ние можем да Ви предложим за безплатно теглене много и различни книги, схеми, данни, документация, сервизни и технически описания, ръководства за всякакви видове българска техника, до бумагите за която съумеем да се доберем – лампова и транзисторна  електроника от всякакъв вид, битова техника, силова електротехника… Също така трябва да отбележим пълното течение на списание ,,Космос“, списание ,,Радио, телевизия, електроника“ и сп. ,,Компютър за вас“, както и внушително количество броеве на българска радиотехническа периодика преди 1945-47 г.

На първо време – ценна колекция от събрани 193 книги по радиотехника, теоретична и практическа електроника, телевизия, звукотехника, електротехника… – https://www.sandacite.bg/tehnicheska_literatura/193-balgarski-knigi-po-radiotehnika.rar

библиотека-сандъците

библиотека-сандъците

техническа-библиотека

техническа-библиотека

списание КОСМОС онлайн– 100% пълен архив (1962-1994) – https://www.sandacite.bg/списание-космос-онлайн-100-пълен-архив-1962-199/

Как се печаташе списание Космос

Как се печаташе списание Космос

Също толкова пълен архив на списание Наука и техника за младежта ==> https://www.sandacite.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0/

Списание-Наука-и-техника-за-младежта-100-пълен-архив-1948-1988

Списание-Наука-и-техника-за-младежта-100-пълен-архив-1948-1988

списание-радио-свят

списание-радио-свят

И всичко това се прави само защото вярваме, че нашият дълг като българи е да пазим и с всички сили да се борим за съхраняването на българското техническо наследство!

списание-радиопреглед

списание-радиопреглед

Списание Електропромишленост и приборостроене – БИБЛИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕХНИКА

списание-електропромишленост-и-приборостроене

списание-електропромишленост-и-приборостроене

Заповядайте в специализираните теми, само кликате и теглите –

списание-радиовести

списание-радиовести

всякаква техническа литература, схеми, данни, технически и сервизни описания, ръководства за употреба, документация – https://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=116&t=2540

списание радио телевизия електроника

списание радио телевизия електроника

списание-радиотехник

списание-радиотехник

– броеве на малко известното списание КомпютърЪТ за Вас – https://www.sandacite.bg/spisaniya/Spisanie-Kompyutarat-za-Vas.rar

списание-компютърът-за-вас

списание-компютърът-за-вас

100 % пълен архив на легендарното списание за приложна техника Млад конструктор – https://www.sandacite.bg/ураа-списание-млад-конструктор-100-пъл/

списание-млад-конструктор-pdf

списание-млад-конструктор-pdf

стари български радиотехнически списания отпреди 1945-47 г. – https://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=4256

списание компютър за вас

списание компютър за вас

пълен архив на списание Радио, телевизия, електроника – https://www.sandacite.bg/%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7/

списание-радиото-днес

списание-радиото-днес

пълен архив на списание Компютър за вас – https://www.sandacite.bg/spisaniya/Spisanie-Kompyutar-za-vas-arhiv.rar

списание-наука-за-всички_Page_01

списание-наука-за-всички