Миниатюрни радиолампи

Статийка за т.н. миниатюрни радиолампи в Сандъците – Sandacite! За да се отстранят някои от трудностите при произвеждането и усилването на трептения на ултракъси вълни, през 1935 г. са разработени така наречените миниатюрни лампи, които имат подобна кон­струкция в сравнение с обикновените електронни лампи, но размерите им са неколкократно по-малки. Те имат големината на жълъд, поради което се … Продължете с четенето на Миниатюрни радиолампи