Антон Оруш

За пръв път виждам това чудо… Кристал 59 с повишени акустични показатели.

На страниците можете да прочетете  повече за него.

телевизор-кристал-т59-22 телевизор-кристал-т59-22 (1)

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url