Портативен тиристорен регулатор


Антон Оруш

В Сандъците – Sandacite показваме български портативен тиристорен регулатор Nivox.

Портативен тиристорен регулатор

Портативният тиристорен регулатор

Портативният тиристорен регулатор 12 П е произвеждан от НПО Култура след 1978 г.

Той е предназначен за регули­ране на силата на осветлението на сцени, TV- и киностудия, естради и др.

Регулаторът позволява предварително подреждане на две светлинни програми (картини), съставени от по 12 канала; плавно преминаване от едната към другата картина; регулиране из общото ниво на картина­та, като се запазва предварително изборното индивидуално ниво и плавно запалване или изгасване на осветлението на сцената. Свобод­ните канали от общото регулиране могат да бъдат превключени за ин­дивидуално регулиране, подчинени или не на отделен регулиращ потен­циометър, с което се осъществява трета светлинна картина.

Законът за регулиране на светлинния поток за регулатора 12 П не се отклонява с повече от 1 до 2 % от теоретичните театрален, телевизио­нен или кинематографски закони, така че за оператора скалите ще бъдат винаги линейни, без да се съобразява с вида на анализатора за сила на осветеност (око, TV- камера или свелочувствителен материал) .

Силовите блокове (димери ) са оформени в два блока от по 6 канала с изходяща мощност 2,5 kW за всеки канал. Взети са много ефикасни мерки за намаляването до допустимите норми на сму­щенията както в звуковия, така и в радио- и УКВ-честотен обхват.

Тъй като регулаторът 12 П е портативен, всеки от блоковете е в удобна за пренасяне чанта, а масата им е съответно 10, 25 и 26 кг.

Захранването на силовите блокове може да става както от трифазна, така и от еднофазна мрежа.

По своите технически параметри регулаторът 12 П се нарежда между най-добрите световни образци на своето време и е над средното световно ниво.

Предвидена е и възможност да се състави регулатор от до десет регулатора 12 П, като общите команди на първия от тях се изпълняват от всички останели.

Ето и още нещо от тази малко известна българска марка:

Български професионални магнетофони NIVOX

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>