Антон Оруш

Късовълнов предавател за телефония и телеграфия в подвижни и стационарни обекти. Може да се използува за предаване на служебни кореспонденции в различни ведомства.

Честотен обхват – от 1,5 до 12 мхц, разпределен а 6 подобхвата

Останалите данни – ето тук (кликнете за по-голямо изображение и още веднъж за пълен размер):предавател у104 (1)

предавател у104 (2) 


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url