Антон Оруш

П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов - Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение

В книгата ще намерите информация за: предпазители за полупроводникови уредби, полупроводникови предпазители, винтови предпазители, предпазители за електрокари, малогабаритни предпазители, тръбни предпазители, специални предпазители, прекъсвач-предпазител, предпазители за помощни вериги.

София, ДИ Техника, 1976 г. – изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/P.%20Bratinov%20-%20(Balgarski)%20el.%20predpaziteli%20za%20nisko%20naprezhenie.djvu

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>