Антон Оруш

РПС Стара Загора през 1939 г.

РПС Стара Загора през 1939 г.

РПС Стара Загора през 1939 г.

При монтирането си през 1936 г. РПС Стара Загора  е с 2 киловата мощност. Унгарски инженери монтират ромбоидна антена „Standart“ с височина 60 м., а по-късно е монтирана още една антена с височина 94 м. за излъчване на Радио София.

Предавателят се намира до село Могила, южно от Стара Загора, и съществува до 2015 г. Станцията излъчва програмата на Радио Стара Загора от 10.ІІ.1936 г. до 07.ІV.2013 г. На 6 април 2010 г., с цел оптимизиране на разходите си, БНР спира редица СВ предаватели, сред които и този в Стара Загора. На 31.VІІ същата година предаванията на СВ 873 KHz са възстановени, но едва до 7 април 2013 г., когато СВ предавателят е окончателно изключен след 77 години в ефир. Антенно-фидерните системи за СВ предавателите и двете антени са демонтирани и унищожени на 17 .ХІ.2014 г., предавателите – на 17.І.2015 г.

От тази скенирана страница ще видите какво е съдържала РПС Стара Загора в своя зенит:

рпс-стара-загора

рпс-стара-загораВашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url