Антон Оруш

Захранващ разпределителен шкаф ИЗОТ 0800Е

Захранващ-разпределителен-шкаф-ИЗОТ-0800Е

Захранващ-разпределителен-шкаф-ИЗОТ-0800Е

Мощните електронноизчислителни машини от 1970-те и 1980-те години потребяват изключително много електроенергия – от порядъка на десетки и десетки киловати. Много от устройствата, влизащи в състава им, притежават отделно захранване. За да може захранващото напрежение да достигне до всички компоненти на машината, се използуват устройства като показаното на снимката.

Този разпределителен шкаф е предназначен за трифазно и монофазно захранване и за разпре­делението му към технически средст­ва, влизащи в състава на мощни електронноизчислителни машини. Връзките на шкафа със захранваща­та мрежа и на захранва­щите устройства с шкафа се осъ­ществяват чрез винтови съедине­ния. Напрежението на всички изхо­ди може да се изключва при натиска­не на бутон „Аварийно выключение питания“. При отваряне на вратите на шкафа се задейства предупреди­телна звукова сигнализация с въз­можност за блокировка.

Изделието е с ходови колела, което позволява преместване. След монти­рането му шкафът се повдига на че­тири опори и се стабилизира.

Технически данни:

Размери: 680 x 800 x 1212 mm

Входно захранващо трифазно напрежение 380/220 V

Изходна мощност (може да се разпределя) Ризх=130 kW

Брой на изходите:

трифазни 29

еднофазни  13, от които два за сервизна дейност

Захранващ разпределителен шкаф Zahranvasht razpredelitelen shkaf

Захранващ разпределителен шкаф Zahranvasht razpredelitelen shkaf

Производство на Завод за електроника и механика Благоевград от 1987  г. Изнасян е в огромни количества за страните от бившия СИВ, където и досега могат  да се намерят такива образци – за разлика от България, където са на практика унищожени.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url