Антон Оруш

Стабилизиран токоизправител ЗН1

Стабилизиран токоизправител ЗН1

Стабилизиран токоизправител ЗН1

Транзисторизираният стабилизирани токоизправител ЗН1 е предназначен за захранване на радиоелектронни схеми със стабилизирано напрежение. Използва се в лабораториите  и сервизните бази при разработване и изпитване на различни схеми, а също и при ремонт и еталонаж на телевизори, радиоприемници и различни електронни устройства.

Стабилизиран токоизправител ЗН1 Stabiliziran tokoizpravitel ZN1

Стабилизиран токоизправител ЗН1 Stabiliziran tokoizpravitel ZN1

Произвеждан е в завод Електроника София. Ето и неговите технически данни:

Стабилизиран токоизправител данни Stabiliziran tokoizpravitel danni

Стабилизиран токоизправител данни Stabiliziran tokoizpravitel danni

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url