Стари трифазни трипроводни електромери


Антон Оруш

Първите български трифазни трипроводни електромери – само в Сандъците – Sandacite!

Стари трифазни трипроводни електромери

Стари трифазни трипроводни електромери

Тези електромери са предназначени за отчитане на изразходената активна или реактивна електрическа енергия в трифазна мрежа без нулев проводник и с честота на тока 50 херца. Производството им започва през първата половина на 1950-те години в Завода Климент Ворошилов в София. Пригодени са както за непосредствено включване, така и чрез измервателен трансформатор. Освен това се използват и за включване чрез трансформатор на тока и напрежението.

В тази публикация описваме два вида трифазни трипроводни електромери – ЕА3-2 и ЕАР3-1.

Те се състоят от две индукционни електроизмервателни системи, включени по т.н. схема на Арон, инсталирани  върху метална основа и защитени чрез бакелитова пластина с прозорче за отчитане.

Входните и изходните съединителни клеми също така са покрити с метална пластина.

Дисковият механизъм за отчитане дава възможност за петцифрено отчитане.

Трифазни трипроводни електромери Trifazni triprovodni elektromeri

Трифазни трипроводни електромери Trifazni triprovodni elektromeri

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на трифазните трипроводни електромери

Обхвати 3 х 100; 3 х 220; 3 х 380 V при сила на тока 5, 10, 15 и 20 ампера

Точност на отчитането – клас 2 и 2,5.

Тежест на подивжната система – 60 г

Въртящ момент при номинално натоварване – около 3- до 4,5 г/см за всяка система

Собствено енергопотребление на електрическа енергия в системата за напрежение – между 0,6 до 0,9 вата при 380 V във всяка система

Собствено енергопотребление на електрическа енергия в токовата система – около 0,5 W при номинален ток във всяка система

Размери на целия електромер – 313 х 178 х 128 мм

Тежест – около 3 кг

Трифазните трипроводни електромери ЕА3-2 и ЕАР3-1са изнасяни за СССР от Металимпорт.

Стабилизатор за напрежение Стабитрон 350

Един материал на СандъцитеSandacite.

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>