Антон Оруш

Старо радио Романс + схема

Старо лампово радио Романс + схема

Старо лампово радио Романс + схема

Романс е ІV клас суперхетеродинен радиоприемник, оформен в малка кутия с клавишно превключване на обхватите.

Реализиран е с радиолампи от серията Е80: ECH81, EBF89, EM84, ECL82.

стар-радиоприемник-романс

стар-радиоприемник-романс


Производство на ЗТР Велико Търново. Има КВ, СВ и ДВ, както и светлинен индикатор ЕМ84:

радиоапарат-романс

радиоапарат-романс

Схемата на радиоприемника Романс:

радиоприемник-романс-схема

радиоприемник-романс-схемаФрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>