Антон Оруш

Камертон е настолен суперхетеродинен радиоприемник (малък супер) ІV клас с три честотни обхвата — къси, средни и дълги вълни. Има бутонно превключване на обхватите

Приемникът е малък, лек и оформен в продълговата кутия с матирана повърхност. Стените са дебели около 0,5-0,6 мм:

старо-радио-камертон радиоапарат-камертон

kamerton

Производство на ЗТР В. Търново от началото на 70-те.

стар-радиоапарат-камертон

Честотни обхвати: KB—5,84-12,5 MHz СВ—520-М600 kHz ДВ—150^350 kHz Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB: KB—150 |iV СВ—130 цУ ДВ—140 ц,У Избирателност по съседен канал: 28 dB Избирателност по огледален канал: KB (при 8 MHz)—10 dB СВ (при 1 MHz)—35 dB ДВ (при 250 kHz)—50 dB Изходна мощност: 1,5 W Междинна честота: 468 kHz Точки за настройка: KB—6 и 11,8 MHz СВ—600 и 1540 kHz ДВ—160 и 330 kHz

Техническо описание – старо-радио-камертон-описание

Схема – радиоприемник-камертон-схема


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>