Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт

Книга за хладилници от 1965

Изтеглете легендарната книжка Малки хладилници от Сандъците – Sandacite! В книгата Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт (ДИ Техника, 1965) са описани малките хладилни машини и съо­ръжения, употребявани в търговската мрежа и домакинството в България през 1960-те години, и са разгледани въпросите, свързани с техния монтаж, експлоатация и ремонт. Отделено е и място на…

Справочник по диоди и транзистори

Книга – Справочник по диоди и транзистори

Изтеглете Справочник по диоди и транзистори от 1962 в Сандъците – Sandacite! Справочникът с автори П. Хинков и А. Атанасов, издаден от ДИ Медицина и физкултура през 1962 г.,  съдържа пълни спра­вочни данни на най-разпространените и из­полвани полупроводникови диоди и транзи­стори в България през този период. Би Ви бил полезен, ако съживявате доста архаичен радиоприемник например….

Стабилизиран токоизправител Универсал

Стабилизиран токоизправител Универсал

Всичко за българския токоизправител Универсал в Сандъците – Sandacite! Токоизправителят Универсал се произвежда от началото на 70-те години в завод Оргтехника Силистра. А. ПРЕДНАЗНАЧЕШЕ: Комбинираният токоизправител Универсал е предназначен за захранване на транзисторни радиоприемници и други битови елект­ронни уреди със захранващо напрежение 4,5 ¥, 6Y, 9Y и консумация не пс-голяма от 0.06 А за всяко…

Индикатори за настройка на радиоприемниците

Индикатори за настройка на радиоприемниците

Подробно в Сандъците – Sandacite за различните индикатори за настройка. За естественото и качествено възпроизвеждане на приеманата програма на даден предавател е необходимо радиоприемниците да не внасят линейни и нелинейни изкривявания и да бъдат точно настроени на носещата честота на този предавател. Най-голямо усилване без изкривявания се получава, когато трептящите кръгове на приемника са точно настроени…

Инфрачервена сигнализация

Инфрачервена сигнализация

Инфо за инфрамервената сигнализация от Сандъците – Sandacite. Още по време на Втората световна война e приложено в редица случаи сигнализиране чрез невидими лъчи. За целта най-често се из­ползват инфрачервени лъчи. Както е известно, тези светлинни лъчи са невидими за чо­вешкото око. Инфрачервената сигнализация е била осъществена по следния начин. За източник (предавател) на невидимите лъчи…

Кварцова лампа Ултравиолукс

Кварцова лампа Ултравиолукс

Отново българска кварцова лампа в Сандъците – Sandacite. Кварцовите лампи са луминесцентни източници на силни ултравиолетови излъчвания. Основният елемент в тях, който преобразува електрическата енергия в ултравиолетови лъчи, е т. нар. кварцова горелка. Кварцовата горелка е стъклена или кварцова тръба, от която е изтеглен въздухът. Тръбата е изпълне­на с живачни пари и аргон. Горелката за­вършва…

Моторни масла Диона

Моторни масла Диона

Всичко за моторните масла Диона в Сандъците – Sandacite! Българските моторни масла Диона са произвеждани през 70-те и 80-те години и малко след това. Те са от експлоатационно ниво Д и са Серия 2. Удовлетворяват изискванията на специфика­цията MIL-L-2104B. Класификацията API — Onorm 2014 пре­поръчва използването им при двигатели, работещи при условия MS, DE, ДМ. Моторните…

Означаване на електронните лампи

Означаване на електронните лампи

Знаете ли как се означават електронните лампи? Прочетее в Сандъците – Sandacite! Съществуват три системи за означаване на лампите: европейска, съветска и американска. В България като че ли най-разпространени са европейските лампи, поради което най-напред ще се за­познаем с европейската система за означаване. По тази система се означават лампите, произвеждани предимно в Германия, бивша Чехосло­вакия, бивша Югославия, Полша,…

Терминал за цифрова информация СМ1605 М1

Терминал за цифрова информация СМ1605 М1

Родното чудо СМ 1605 М1 в Сандъците – Sandacite! Както писахме в една по-ранна статия, от втората половина на 70-те г. в България започва да се въвежда отдалечена обработка на информацията чрез едновременно и споделено (между няколко потребители) използване на ресурсите на голям и мощен компютър. Това е т.н. телеобработка. Този метод (или по-точно съвкупност от…

Българска солуксова лампа

Българска солуксова лампа

Как работи солуксовата лампа? Цъкнете в Сандъците – Sandacite! Преди няколко седмици започнахме серия публикации, посветени на неизвестни или малко познати образци българска електромедицинска техника. Сега отново обръщаме поглед към тази тема. Солуксовите лампи са вид електромедицинска апаратура.  В началото на 1960-те г. започва производството и разпространението им и в България. Тези лампи се използват…