изот-0250

Приложни програми за ИЗОТ 0250

Приложни програми за ИЗОТ 0250 ИЗОТ 0250 е български фактурно-счетоводен автомат, или още бюрокомпютър. А сега ще Ви запознаем с някои програми, чрез които е работел! С въвеждането на тези програми се автоматизира финансово-счетоводната дейност. Основните им функции са две: първична регистрация на финансово-счетоводна и икономическа информация на мястото на възникването им, и артиметическа и логическа обработка на…

радиоапарат-романс

Старо лампово радио Романс + схема

Старо радио Романс + схема Романс е ІV клас суперхетеродинен радиоприемник, оформен в малка кутия с клавишно превключване на обхватите. Реализиран е с радиолампи от серията Е80: ECH81, EBF89, EM84, ECL82. Производство на ЗТР Велико Търново. Има КВ, СВ и ДВ, както и светлинен индикатор ЕМ84: Схемата на радиоприемника Романс:

[1961] Български телевизор Опера 2 + схема и инструкция

[1961] Български телевизор Опера 2 + схема и инструкция

[1961] Български телевизор Опера 2 + схема и инструкция Един по-редките български черно-бели телевизори. Опера 2 представлява телевизор Опера 1 в кутия с 90-градусова извивка на ъглите. Годината на производство на първия екземпляр 2-ка е 1961 г., а и на нашия също. Говори се, че когато завод Иван Туйков в Тетевен (където се произвеждат кутиите на…

1935-Капрони-култов-български-радиоапарат

[1935] Капрони – култов български радиоапарат

[1935] Капрони – култов български радиоапарат Капрони Български АД поначало е български производител на самолети, създаден през 1930 г. с италиански капитали. От средата на 30-те г. обаче фирмата пуска на пазара и собствени радиоапарати, които се отличават с високо качество на изпълнението. Те са изключително редки и да намериш радиоприемник Капрони е мечта за всеки…

[1976] Мраз 200 - необходимост за всеки дом!

1976 – хладилник Мраз 200 – необходимост за всеки дом!

Вижте интервю за новия хладилник Мраз 200 в Sandacite.BG! Здра-вей-те! Пак сме тук с информация от извора н българската техника! :D Този път Ви предлагаме интервю с инж. Анастас Панов, главен конструктор в Хладилен завод Антон Иванов – София, проведено през 1976 г. и посветено на еднотоку-що пуснато в производство изделие на завода – хладилника Мраз…

Реклами битова електроника България

[1939] Стари реклами на радиоапарати

[1939] Стари реклами на радиоапарати От поредната ни компилация стари български реклами на техника ще научите имената на някои неизвестни досега производители, а също така ще се полюбувате на чудесните стари рекламни текстове. Искрено се надяваме тези стари реклами да Ви доставят същото удоволствие, както на нас, когато ги открихме! Приятно разглеждане! Радиолаборатория Херц – най-добрият…

телевизионна-игра-турнир

Български телевизионни игри от 80-те

Български телевизионни игри от 80-те Статията препечатваме от списание Нови стоки и реклама През последните няколко години го­лямо разпространение получиха електрон­ните устройства, позволяващи да се ими­тират на екрана на домашния телевизор различни ситуации, съответствуващи на спортни, военни, детски и други игри. Тези електронни устройства са наречени телевизионни игри. С тяхна помощ пър­воначално двама, а сега…

[1939] Документи и такси за радиоабонаментъ

[1939] Документи и такси за радиоабонаментъ

[1939] Документи и такси за радиоабонаментъ От този документ можем да се осведомим какви са били таксите, които са заплащали радиослушателите в Царство България за притежавания от тях радиоприемник, за откриване на радиокурсове, за ремонт на радиоапарати, за търговия с радиоапарати и т.н. Категориите са били две – домашно и обществено ползуване на апарата. В…

[1939] Марки радиоапарати на българския пазар

[1939] Марки радиоапарати на българския пазар Това е документ на Главната дирекция на ПТТ, с който се освобождават от такса горепосочените марки радиоапарати. Но същевременно е и документ за много от производителите на радиоприемници, присъствували на българския пазар през 1939 г. Както виждате, освен чуждестранните, в списъка фигурират и доста познати български радиопроизводители, а и…

[1935] Наредба-законъ за радиото

[1935] Наредба-законъ за радиото Пред Вас  е нормативният акт, обнародван на 26. януари 1935 г. в Държавен вестник, с който радиоразпръскването става държавна собственост и монопол. Подписан е от цар Борис ІІІ на 25. януари същата година. Досега този изключително интересен документ (както и други стари закони и ост. нормативни актове) не беше публикуван в…