Електропромишленост и приборостроене – 3-1980

СЪДЪРЖАНИЕ Технико-технологично осигуряване на комплексните производствени бригади на на стопанска сметка Тенденции в усъвършенствуване в организацията на производството Микропроцесорна система за автоматична обработка на данни от хроматографски анализи ИЗОХРОМ-1 Нови български регулатори – принцип на изграждане и характеристики Перспективи в развитието на електрическите машини, работещи в тежки експлоатационни условия Изследване на пневматичен струен диференциатор Алгоритъм…

Електропромишленост и приборостроене – 2-1987

СЪДЪРЖАНИЕ Модел на инженерингово решение за внедряване на гъвкава манипулационна система АДП 200-1000 Методика и апаратура за измерване на щумовите токове на лавинни фотодиоди Обобщена електрическа еквивалентна схема на високочестотните тиристорни инвертори Фотоприемна система за лазерен локатор за измерване на аерозолни замърсявания на атмосферата Инженерни аспекти на оразмеряването на мостови разговорни схеми при електронните телефонни апарати…

Самоделна ТЕЦ

Как да си направим самоделна ТЕЦ? Отговорът е в тази крайно интересна стара брошурка: Изтеглете отдолу: Самоделна ТЕЦ

Български телевизор, разработка на Центъра за промишлена естетика

Реклама на неизвестен български телевизор

Това е опитен модел български телевизор от Центъра за промишлена естетика: Септември 1966 г., списание Наука и техника за младежта Ясно се вижда откъде е тръгнал дизайнът – типичната кутия на София 59. Но също така се забелязват елементи от съветските Електрон УНТ-59 и Електрон 2 – по-специално в бялата пластмасова рамка около екрана. Кинескопът,…

Изтеглете си легендарния шрифт отпреди 1990 г.!

Днес е чудесен ден! Днес успяхме да намерим нещо, което издирвахме от дълго време. Става дума за най-разпространения и любим на поколения легендарен шрифт, използуван до 1990 г. Това е руският Гарнитура «Литературная». Създаден през 1930-те години на 20-ти век в СССР . Това е най-разпространеният шрифт по времето на социализма в България и другите социалистически страни. През 1996 г. е…

Електропромишленост и приборостроене – 1-1987

СЪДЪРЖАНИЕ 40 г. катедра Съобщителна техника при ВМЕИ В. И. Ленин – София Микропроцесорна апаратура за автоматично изпробване на груповите съоръжения на АТЦ Надеждност и безопасност на микропроцесорни структури. Двуканална микропроцесорна структура за управления на отговорни технологични процеси Изследване на един клас мекропроцесорни управляващи устройства Универсален селективен блок с обобщен импедансен конвертор Стабилност на дебелослойни…

Електропромишленост и приборостроене – 8-1986

СЪДЪРЖАНИЕ 25 години завод Промишлена електроника Габрово Мощен ВЧ автономен инвертор на ток с микропроцесорно управление Цифрово програмируемо устройство за фазово-импулсно управление на тиристорни преобразуватели Микрокомпютърна интерактивна графична система Микроника М1 Методи за управляване на позициониращи системи за чертаещи устройства (плотери) Типове кинематични схеми за плотери Оптимизиране на условията за самовъзбуждане на генератори с помощта…

стар-телевизор-софия-за-износ

Първите български телевизори зад граница

Първите български телевизори зад граница Интервю с инж. Апостол Апостолов и проф. Живко Железов По случай Националния празник Ви представяме двама от ветераните – герои на българската технология – проф. Живко Железов и ст. н. с. инж. Апостол Апостолов. И двамата са със съществен принос за напредъка на нашата електроника, която по времето, когато те…

[Български магнитни карти!] Електропромишленост и приборостроене – 5-1984

СЪДЪРЖАНИЕ Научноизследователския институт по съобщенията на 35 години Апаратура за анализ на импулсни радиосмущения Статичен модел на ТТ елемент Филтрация на ВЧ сигнали в захранващите и стабилизиращите вериги на мощни линейни СВч усилватели Фамилия измервателни приемници на 12, 20 и 30 гхц Генератор на стандартни измервателни изображения за телетекст Телеграфен мултиплексор с времеделене ТМ-45 Проектиране…