Български монитор ИЗОТ СМ1604.М3

Завчера ми попадна този български монитор, произведен в завод Аналитик Михайловград под шапката на ДСО ,,Изчислителна и организационна техника" (ИЗОТ). Доколкото успях да разбера от описанието в обявата, с него е бил съоръжаван особен вид Правец 8, използуван от БНА. Има 24-волтово захранване. Година на производство - 1990. Снимките също...

Нова книга: Й. Данчев, Е. Емануилов – Телефонни апарати и уредби

Й. Данчев, Е. Емануилов - Телефонни апарати и уредби, София, ДИ ,,Техника", 1964 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/Y.%20Danchev,%20E.%20Emanuilov%20-%20Telefonni%20aparati%20i%20uredbi.djvu

Нова книга: Й. Боянов – Програми за персонални микрокомпютри І

Й. Боянов - Програми за персонални микрокомпютри І, София, НТС България, 198... Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/Y.%20Danchev,%20E.%20Emanuilov%20-%20Telefonni%20aparati%20i%20uredbi.djvu

Нова книга: И. Тонев и др. – Схеми на електроизмервателни уреди

И. Тонев и др. - Схеми на електроизмервателни уреди, София, ДИ ,,Техника", 1972 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/I.%20Tonev%20i%20dr.%20-%20Shemi%20na%20elektroizmervatelni%20ustroystva.djvu

Нова книга: К. Симеонов – Позистори

К. Симеонов - Позистори, София, ДИ ,,Техника", 1989 г. Формат: DjVu - https://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/K.%20Simeonov%20-%20Pozistori.djvu

Нова книга: М. Цонев – Мъдростта на старите чаркове

М. Цонев - Мъдростта на старите чаркове, София, ДИ ,,Техника", 1976 г. Формат: DjVu Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/M.%20Conev%20-%20Madrostta%20na%20starite%20charkove.djvu

Нова книга: П. Братинов и др. – (Български) електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов и др. - (Български) електрически предпазители за ниско напрежение, София, ДИ ,,Техника", 1976 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/P.%20Bratinov%20-%20(Balgarski)%20el.%20predpaziteli%20za%20nisko%20naprezhenie.djvu

Нова книга: Правилник за железобетонните строежи в Царство България – 1928 г.

Правилник за железобетонните строежи в Царство България - 1928 г., София, МОСПБ, 1928 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/Pravilnik%20za%20zhelezobetonni%20stroezhi%20v%20Carstvo%20Balgariya%20-%201928%20g..djvu

Нова книга: Ролф Виганд – Как да построя антената си

Ролф Виганд - Как да построя антената си, София, Библиотека Специални издания, 1943 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/R.%20Vigand%20-%20Kak%20da%20postroya%20antenata%20si.djvu

Нова книга: Д. Рачев и др. – Радиочасти в практиката на радиолюбителя

Д. Рачев и др. - Радиочасти в практиката на радиолюбителя, София, ДИ ,,Медицина и физкултура", 1959 г. Формат: DjVu. За да изтеглите, кликнете тук - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/D.%20Rachev%20i%20dr.%20-%20Radiochasti%20v%20praktikata%20na%20radiolyubitelya.djvu