Нова книга: Д. Рачев и др. – Радиочасти в практиката на радиолюбителя

Д. Рачев и др. - Радиочасти в практиката на радиолюбителя, София, ДИ ,,Медицина и физкултура", 1959 г. Формат: DjVu. За да изтеглите, кликнете тук - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/D.%20Rachev%20i%20dr.%20-%20Radiochasti%20v%20praktikata%20na%20radiolyubitelya.djvu  

Нова книга: Д. Дяков, П. Кънчев – Магнитофони

Д. Дяков, П. Кънчев - Магнитофони. София, ДИ ,,Техника", 1961 г. Формат: DjVu. За да изтеглите, кликнете тук -  http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/D.%20Dyakov,%20P.%20Kanchev%20-%20Magnitofoni.djvu

Нова книга: Ч. Керидж – Интегралните схеми

Ч. Керидж - Интегралните схеми. Технология. Минало и бъдеще. София, ДИ ,,Техника", 1990 г. Формат: DjVu. Изтеглете оттук - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/Ch.%20Keridzh%20-%20Integralni%20shemi.%20Tehnologiya.%20Minalo%20i%20badeshte.djvu  

Български телевизор Елена – неизвестен досега модел

Попадна ми този неизвестен модел от линията Елена. български телевизор елена 14-инчов, 55 канала. Правен бил в Шумен от комбината Електрон през 1992 г. Повече снимки на тази Елена можете да разгледате в колекционната ми тема във форума - http://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?p=36487#p36487

Нова книга – А. Василев, А. Петров – Електроинсталационно дело

Нова книга - А. Василев, А. Петров - Електроинсталационно дело А. Василев, А. Петров - Електроинсталационно дело, София, ДИ ,,Техника", 1965 г. За да изтеглите, кликнете тук - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/A.%20Vasilev.%20A.%20Petrov%20-%20Elektroinstalacionno%20delo.djvu

Нова книга: А. Шишков, П. Петров – Програми за персонални микрокомпютри, кн. ІV

А. Шишков, П. Петров - Програми за персонални микрокомпютри, кн. ІV, София, НСТ България, 198... г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/A.%20Shishkov,%20P.%20Petrov%20-%20Programi%20za%20personalni%20mikrokompyutri%20IV.djvu

Нова книга: Ангел Петров – Ръководство по телеграфна техника

Ангел Петров - Ръководство по телеграфна техника, София, Гл. дирекция на ПТТ, 1927 г. Формат: DjVu - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/A.%20Petrov%20-%20Rakovodstvo%20po%20telegrafna%20tehnika.djvu

Нова книга – Ангел Петров – Радиоприемници

Ангел Петров - Радиоприемници, София, 1929 г. формат: DjVu.  За да изтеглите, кликнете тук - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/A.%20Petrov%20-%20Radioproemnici.djvu

Нова книга – А. Чучулов и др. – Наръчник на електромонтажника

А. Чучулов и др. - Наръчник на електромонтажника (Български ел. уреди и съоръжения), София, ДИ ,,Техника", 1968 г. За да изтеглите, кликнете тук - A. Chuchulov - Narachnik na elektromontazhnikа (Balgarski el. uredi i saorazheniya).djvu  

Нова книга: Т. Тодоров – Радиоматериали и радиочасти

Т. Тодоров - Радиоматериали и радиочасти, София, Техника, София, 1963 г. За да изтеглите, кликнете тук - http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/T.%20Todorov%20-%20Radiomateriali%20i%20radiochasti.djvu