Книга - Правец 8Д. Професионални приложения

Книга – Правец 8Д. Професионални приложения

Книга – Правец 8Д. Професионални приложения София, ДИ Техника, 1989 г. изтеглете оттук ==> http://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/%D0%99.-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91.-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-8%D0%94.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.rar Предговор Домашният компютър Правец-8Д в семейството на персоналните компютри ЧАСТ I Работа с мииималната компютъриа конфигурация 1 Вътрешно програмно осигуряване 1.1 Адреси от нулевата и втората страница на оперативната памет и ткхното предназначение 1.2 Съдържание на адресите от постоянчата памет на…

[1959] Радиопоправки

[1959] Радиопоправки А. Ведър, С. Мартулков – Радиопоправки. София, ДИ Техника, 1959 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1959%5d%20Radiopopravki.djvu СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа. Обзавеждане и подреждане на работното място. Механични, електромеханични и електрически инструменти а. Инструменти за притягане или деформиране на материала б. Инструменти за снемане на част от материала в. Инструменти за оразмеряване и чертане  г. Инструменти за…

[1961] Електричеството в нашия дом

[1961] Електричеството в нашия дом

[1961] Електричеството в нашия дом София, ДИ Народна младеж, 1961 г. Изтеглете оттук ==> [1961] Електричеството в нашия дом СЪДЪРЖАНИЕ: Електрически уредби за ниско напрежение в сгради          Електроинсталационни инструменти Схеми, планове и знаци за електрически уредби                Проводници и кабели за електрически- уредби в сгради Обща…

[1974] Пецулев - Български радиоприемници

[1974] Пецулев – Български радиоприемници

[1974] Пецулев – Български радиоприемници В Български радиоприемници – една от книгите-библии на историята на българската техника – ще откриете схеми и технически описания на почти всички български радиоапарати, произвеждани от 1947 до 1974 г. София, ДИ Техника, 1974 г. Rзтеглете оттук – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1974%5d%20S.%20Peculev%20-%20Balgarski%20radiopriemnici.djvu

Първият български лаптоп

Първият български лаптоп?

Първият български лаптоп? Попадна ми тази снимка. Твърди се, че е произведен в ДЗУ Стара Загора през 1989 г. Някой да знае нещо по въпроса?

П. Братинов - Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение В книгата ще намерите информация за: предпазители за полупроводникови уредби, полупроводникови предпазители, винтови предпазители, предпазители за електрокари, малогабаритни предпазители, тръбни предпазители, специални предпазители, прекъсвач-предпазител, предпазители за помощни вериги. София, ДИ Техника, 1976 г. – изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/P.%20Bratinov%20-%20(Balgarski)%20el.%20predpaziteli%20za%20nisko%20naprezhenie.djvu

[1969] ДКНТП - Български комутационни елементи и радиочасти

[1969] ДКНТП – Български комутационни елементи и радиочасти

[1969] ДКНТП – Български комутационни елементи и радиочасти Каталогът съдържа пълните данни на произвежданите през 1969 г в България контакти, куплунги, муфи, цокли, фасунги, предпазители, превключватели, променливи и постоянни кондензатори, ферити, магнити, бобини, трансформатори, микродвигатели, високоговорители, микрофони, полупроводникови прибори, постоянни акумулатори, постоянни и регулируеми съпротивления… София, ДИ Техника, 1969 г. ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/DKNTP%20-%20Balgarski%20komutacionni%20elementi%20i%20radiochasti.djvu

Иван Кошинов - Българската специална електроника

Иван Кошинов – Българската специална електроника

Иван Кошинов – Българската специална електроника Оттук можете да изтеглите тази ценна книга. Разгледайте съдържанието: Заповядайте, изтеглете ==> Иван Кошинов – Българската специална електроника

български-радиоприемници

[1984] Голяма статия – Битовата електроника в България

Нашата радиоелектронна и съобщителна про­мишленост е направила първите си стъпки с про­изводството на радиоприемници за битови нуж­ди — основно производство на създадения през 1949 г. в Слаботоковия завод Климент Ворошилов София. Тогава се поставя началото на развойно- внедрнтелската дейност — в завода се създават конструкторски и технологични бюра, където се разработват и успешно се внедряват…